Bytové jednotky

Bytový dům 1

Byt Typ Patro Dispozice B - Balkóny
Z - Předzahrádky
Čistá
bytová
plocha
Cena celkem vč. DPH Rezervační poplatek Stav  
1B1a byt 1.NP 3+kk 65.56m2 6 536 660 Kč 350 000 Kč K dispozici DETAIL
1B2a byt 1.NP 3+kk Z 48.6m2 94.23m2 11 846 538 Kč 550 000 Kč K dispozici DETAIL
1B3a byt 1.NP 3+kk Z 78.1m2 63.87m2 10 307 444 Kč 500 000 Kč K dispozici DETAIL
1B4a byt 1.NP 2+kk Z 61.9m2 48.87m2 7 994 757 Kč 400 000 Kč K dispozici DETAIL
1B5a byt 1.NP 3+kk Z 47.3m2 92.01m2 11 559 622 Kč 550 000 Kč Blokace DETAIL
1B1b byt 1.NP 3+kk 65.61m2 6 541 645 Kč 350 000 Kč Blokace DETAIL
1B2b byt 1.NP 3+kk Z 48.6m2 96m2 12 023 015 Kč 600 000 Kč Blokace DETAIL
1B3b byt 1.NP 3+kk Z 78.1m2 63.16m2 10 236 654 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B4b byt 1.NP 2+kk Z 61.9m2 48.85m2 7 992 763 Kč 400 000 Kč Blokace DETAIL
1B5b byt 1.NP 3+kk Z 47.3m2 93.13m2 11 671 291 Kč 550 000 Kč Blokace DETAIL
1B6a byt 2.NP 3+kk 65.77m2 6 557 598 Kč 350 000 Kč K dispozici DETAIL
1B7a byt 2.NP 3+kk B 8.01m2 89.79m2 9 356 529 Kč 500 000 Kč K dispozici DETAIL
1B8a byt 2.NP 3+kk B 4.5m2 63.49m2 6 557 246 Kč 350 000 Kč K dispozici DETAIL
1B9a byt 2.NP 2+kk B 4.5m2 48.55m2 5 067 653 Kč 250 000 Kč K dispozici DETAIL
1B10a byt 2.NP 3+kk B 7.76m2 88.855m2 9 250 694 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B11a byt 2.NP 1+kk 25.83m2 2 575 380 Kč 200 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B6b byt 2.NP 3+kk 65.77m2 6 557 598 Kč 350 000 Kč Blokace DETAIL
1B7b byt 2.NP 3+kk B 8.01m2 89.79m2 9 356 528 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B8b byt 2.NP 3+kk B 4.5m2 63.49m2 6 557 246 Kč 350 000 Kč Blokace DETAIL
1B9b byt 2.NP 2+kk B 4.5m2 48.55m2 5 067 653 Kč 250 000 Kč Blokace DETAIL
1B10b byt 2.NP 3+kk B 7.76m2 88.725m2 9 237 733 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B11b byt 2.NP 1+kk 25.83m2 2 575 380 Kč 200 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B12a byt Podkroví 3+kk 65.77m2 6 557 598 Kč 350 000 Kč K dispozici DETAIL
1B13a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 94.23m2 9 508 690 Kč 500 000 Kč K dispozici DETAIL
1B14a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 63.49m2 6 443 758 Kč 350 000 Kč K dispozici DETAIL
1B15a byt Podkroví 2+kk B 2.25m2 48.55m2 4 954 166 Kč 250 000 Kč K dispozici DETAIL
1B16a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 93.59m2 9 444 879 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B17a byt Podkroví 1+kk 25.83m2 2 575 380 Kč 200 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B12b byt Podkroví 3+kk 65.77m2 6 557 598 Kč 350 000 Kč Blokace DETAIL
1B13b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 94.23m2 9 508 690 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B14b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 63.49m2 6 443 758 Kč 350 000 Kč Blokace DETAIL
1B15b byt Podkroví 2+kk B 2.25m2 48.55m2 4 954 166 Kč 250 000 Kč Blokace DETAIL
1B16b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 93.19m2 9 404 997 Kč 500 000 Kč Blokace DETAIL
1B17b byt Podkroví 1+kk 25.8m2 2 570 395 Kč 200 000 Kč Blokace DETAIL

Upozornění pro zájemce: Veškeré uvedené kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí se jednat o ceny konečné. Společnost Pod Malechovem s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závazná výše kupní ceny bude sjednána teprve uzavřením smlouvy, a to smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy. Veškerý obsah na těchto webových stránkách není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, a to zejména smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní jednotek uvedených na těchto stránkách. Textové návrhy případných smluv, které se na těchto stránkách nacházejí, slouží výlučně jako orientační náhledy smluvních ujednání. Společnost Pod Malechovem s.r.o. zcela vylučuje možnost uzavření jakékoliv smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, či telefonického hovoru se zájemcem. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v písemné formě po předchozím projednání a budou nést vlastnoruční podpisy jak zájemce, tak zástupce společnosti Pod Malechovem s.r.o. Společnost Pod Malechovem s.r.o. dále upozorňuje, že veškeré vizualizace, schémata, náhledy interiéru či okolí prezentovaného projektu jsou informační a mohou se od finální realizace projektu lišit. Výměry jednotlivých bytových jednotek uvedené na těchto stránkách jsou předpokládané výměry jednotek realizovaných v rámci prezentovaného projektu, přičemž se jedná o podlahovou plochu určenou ustanovením § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Všechna vyobrazení developerského projektu na těchto webových stránkách, jeho jednotlivých nemovitostí a jejich částí, interiérů, vybavení, použitých materiálů, exteriérů a okolí jsou pouze ilustrativní. Jejich skutečná podoba se může od těchto vyobrazení lišit. V průběhu realizace developerského projektu může být jeho podoba upřesňována a měněna, vždy v souladu s obsahem smluvní dokumentace uzavírané se zájemci. Zároveň tato vyobrazení, spolu s poskytovanými informacemi o developerském projektu, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení a dokumenty, i pokud tak nejsou zvlášť označeny.