Bytové jednotky

Bytový dům 1

Byt Typ Patro Dispozice B - Balkóny
Z - Předzahrádky
Čistá
bytová
plocha
Cena celkem vč. DPH Rezervační poplatek Stav  
1B1a byt 1.NP 3+kk 67.14m2 6 694 194 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B2a byt 1.NP 3+kk Z 47.4m2 95.86m2 11 948 530 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B3a byt 1.NP 3+kk Z 78.7m2 64m2 10 392 546 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B4a byt 1.NP 2+kk Z 64.4m2 50.74m2 8 307 303 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B5a byt 1.NP 3+kk Z 50.5m2 96.65m2 12 183 658 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B1b byt 1.NP 3+kk 67.14m2 6 694 194 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B2b byt 1.NP 3+kk Z 57.1m2 96.29m2 12 480 661 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B3b byt 1.NP 3+kk Z 68.3m2 64.32m2 9 858 009 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B4b byt 1.NP 2+kk Z 90.3m2 49.96m2 9 535 904 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B5b byt 1.NP 3+kk Z 50.6m2 94.59m2 11 983 309 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B6a byt 2.NP 3+kk 67m2 6 680 235 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B7a byt 2.NP 3+kk B 8.01m2 91.53m2 9 530 015 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B8a byt 2.NP 3+kk B 4.5m2 64.62m2 6 669 913 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B9a byt 2.NP 2+kk B 4.5m2 50.7m2 0 Kč 200 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B10a byt 2.NP 3+kk B 7.76m2 91.99m2 9 563 270 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B11a byt 2.NP 1+kk 27.43m2 0 Kč 150 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B6b byt 2.NP 3+kk 67.4m2 6 720 117 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B7b byt 2.NP 3+kk B 8.01m2 91.59m2 9 535 997 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B8b byt 2.NP 3+kk B 4.5m2 64.62m2 6 669 913 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B9b byt 2.NP 2+kk B 4.5m2 49.91m2 5 203 252 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B10b byt 2.NP 3+kk B 7.76m2 89.93m2 9 357 877 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B11b byt 2.NP 1+kk 25.83m2 0 Kč 150 000 Kč Rezervováno DETAIL
1B12a byt Podkroví 3+kk 67.4m2 6 720 117 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B13a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 95.54m2 9 639 303 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B14a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 64.62m2 6 556 425 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B15a byt Podkroví 2+kk B 2.25m2 50.7m2 5 168 531 Kč 150 000 Kč K dispozici DETAIL
1B16a byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 96.66m2 9 750 973 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B17a byt Podkroví 1+kk 27.43m2 2 575 380 Kč 150 000 Kč K dispozici DETAIL
1B12b byt Podkroví 3+kk 65.77m2 6 557 598 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B13b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 95.6m2 9 645 286 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B14b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 64.62m2 6 556 425 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B15b byt Podkroví 2+kk B 2.25m2 49.96m2 5 094 750 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B16b byt Podkroví 3+kk B 2.25m2 94.6m2 9 545 581 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
1B17b byt Podkroví 1+kk 26.61m2 0 Kč 150 000 Kč Rezervováno DETAIL

Upozornění pro zájemce: Veškeré uvedené kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí se jednat o ceny konečné. Společnost Pod Malechovem s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závazná výše kupní ceny bude sjednána teprve uzavřením smlouvy, a to smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy. Veškerý obsah na těchto webových stránkách není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, a to zejména smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní jednotek uvedených na těchto stránkách. Textové návrhy případných smluv, které se na těchto stránkách nacházejí, slouží výlučně jako orientační náhledy smluvních ujednání. Společnost Pod Malechovem s.r.o. zcela vylučuje možnost uzavření jakékoliv smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, či telefonického hovoru se zájemcem. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v písemné formě po předchozím projednání a budou nést vlastnoruční podpisy jak zájemce, tak zástupce společnosti Pod Malechovem s.r.o. Společnost Pod Malechovem s.r.o. dále upozorňuje, že veškeré vizualizace, schémata, náhledy interiéru či okolí prezentovaného projektu jsou informační a mohou se od finální realizace projektu lišit. Výměry jednotlivých bytových jednotek uvedené na těchto stránkách jsou předpokládané výměry jednotek realizovaných v rámci prezentovaného projektu, přičemž se jedná o podlahovou plochu určenou ustanovením § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Všechna vyobrazení developerského projektu na těchto webových stránkách, jeho jednotlivých nemovitostí a jejich částí, interiérů, vybavení, použitých materiálů, exteriérů a okolí jsou pouze ilustrativní. Jejich skutečná podoba se může od těchto vyobrazení lišit. V průběhu realizace developerského projektu může být jeho podoba upřesňována a měněna, vždy v souladu s obsahem smluvní dokumentace uzavírané se zájemci. Zároveň tato vyobrazení, spolu s poskytovanými informacemi o developerském projektu, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení a dokumenty, i pokud tak nejsou zvlášť označeny.