Bytové jednotky

Bytový dům Soliter

Byt Typ Patro Dispozice Terasy
Balkóny
Předzahrádky
Čistá
bytová
plocha
Cena celkem vč. DPH Rezervační poplatek Stav  
SB1 byt 1.NP 1+kk 152 26.6m2 3 405 747 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
SB2 byt 1.NP 4+kk 12.52 76.9m2 8 293 814 Kč 450 000 Kč K dispozici DETAIL
SB3 byt 2.NP 1+kk 2.72 33.1m2 3 431 436 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
SB4 byt 2.NP 4+kk 3.62 76.9m2 7 844 907 Kč 400 000 Kč K dispozici DETAIL
SB5 byt Podkroví 1+kk 33m2 3 290 941 Kč 200 000 Kč K dispozici DETAIL
SB6 byt Podkroví 4+kk 76.86m2 7 666 887 Kč 400 000 Kč K dispozici DETAIL

Upozornění pro zájemce: Veškeré uvedené kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí se jednat o ceny konečné. Společnost Pod Malechovem s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závazná výše kupní ceny bude sjednána teprve uzavřením smlouvy, a to smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy. Veškerý obsah na těchto webových stránkách není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, a to zejména smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní jednotek uvedených na těchto stránkách. Textové návrhy případných smluv, které se na těchto stránkách nacházejí, slouží výlučně jako orientační náhledy smluvních ujednání. Společnost Pod Malechovem s.r.o. zcela vylučuje možnost uzavření jakékoliv smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, či telefonického hovoru se zájemcem. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v písemné formě po předchozím projednání a budou nést vlastnoruční podpisy jak zájemce, tak zástupce společnosti Pod Malechovem s.r.o. Společnost Pod Malechovem s.r.o. dále upozorňuje, že veškeré vizualizace, schémata, náhledy interiéru či okolí prezentovaného projektu jsou informační a mohou se od finální realizace projektu lišit. Výměry jednotlivých bytových jednotek uvedené na těchto stránkách jsou předpokládané výměry jednotek realizovaných v rámci prezentovaného projektu, přičemž se jedná o podlahovou plochu určenou ustanovením § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Všechna vyobrazení developerského projektu na těchto webových stránkách, jeho jednotlivých nemovitostí a jejich částí, interiérů, vybavení, použitých materiálů, exteriérů a okolí jsou pouze ilustrativní. Jejich skutečná podoba se může od těchto vyobrazení lišit. V průběhu realizace developerského projektu může být jeho podoba upřesňována a měněna, vždy v souladu s obsahem smluvní dokumentace uzavírané se zájemci. Zároveň tato vyobrazení, spolu s poskytovanými informacemi o developerském projektu, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení a dokumenty, i pokud tak nejsou zvlášť označeny.